Ga naar de inhoud

Privacybeleid

Gegevensbescherming en privacybeleid

Ricoh Imaging Europe SAS, 7-9 Avenue Robert Schuman, 94150 Rungis, Frankrijk ("Ricoh Imaging") heeft https://ricoh-imaging.eu/ ( "de Website") ontwikkeld. Op de website kunt u meer te weten komen over Ricoh Imaging en over de producten en diensten die wij leveren. Ricoh Imaging erkent het belang van de bescherming van persoonlijke gegevens. Ricoh Imaging belooft uw privacy te respecteren en uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te verwerken. De gegevens worden niet verwerkt voor andere dan de in deze privacyverklaring vermelde doeleinden. Alle gegevensverwerking gebeurt in overeenstemming met deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving.

 


Privacyverklaring

Wat is dit beleid?        

Dit is ons beleid inzake gegevensbescherming en privacy dat uitlegt wie we zijn, waarom en hoe we persoonsgegevens verwerken en, als u het onderwerp bent van de betrokken persoonsgegevens, welke rechten u hebt en hoe u contact met ons kunt opnemen als u dat nodig hebt.

 

Wie zijn wij?    

Wij zijn Ricoh Imaging Europe S.A.S. Onze contactgegevens en andere gegevens vindt u aan het einde van dit beleid. Wij zijn de controller met betrekking tot de persoonlijke gegevens die in overeenstemming met dit beleid worden verwerkt (tenzij in dit beleid anders wordt uitgelegd).

 

Wiens persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken indien:

 • U bent een klant of leverancier van ons.
 • U gebruikt onze producten of diensten.
 • U werkt voor een klant of een leverancier van ons, of voor iemand die onze producten of diensten gebruikt.
 • U bent iemand (of u werkt voor iemand) voor wie wij reclame willen maken of onze goederen of diensten op de markt willen brengen. In dat geval kunnen wij uw gegevens rechtstreeks van u hebben verkregen (bijvoorbeeld via onze website of op een beurs of tentoonstelling) of uit een andere bron.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?        

Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken die wij ofwel van u hebben verkregen, ofwel ergens anders van hebben verkregen. De persoonsgegevens die wij over u verwerken kunnen de hieronder vermelde informatie bevatten.

 

Uw persoonlijke gegevens     

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken, waaronder:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw geboortedatum
 • Uw werkgever en uw functie of afdeling
 • Uw adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere contactgegevens (deze gegevens kunnen betrekking hebben op uw werk of op u persoonlijk, afhankelijk van de aard van onze relatie met u of de persoon voor wie u werkt).

 

Informatie die wij verkrijgen uit communicatie met ons

Wij kunnen informatie verwerken die wij verkrijgen door met u te communiceren, waaronder:

 • Informatie over u die u ons geeft door met ons te communiceren per telefoon, per e-mail, via onze website, via sociale media of anderszins.
 • Informatie die u ons geeft of die wij verkrijgen wanneer u onze website gebruikt, onze goederen of diensten verkrijgt of u daarop abonneert, ons goederen of diensten levert, naar een product informeert, een bestelling plaatst, meedoet aan een wedstrijd, promotie of enquête, of contact met ons opneemt om een probleem te melden, of een van deze dingen doet namens de persoon voor wie u werkt.

 

Informatie over onze omgang met u of de persoon voor wie u werkt                

We kunnen informatie verwerken met betrekking tot onze omgang met u of de persoon voor wie u werkt, met inbegrip van:

 • Informatie met betrekking tot transacties met ons waarbij u of de persoon voor wie u werkt betrokken is (bijvoorbeeld gegevens over goederen of diensten die wij hebben geleverd aan of verkregen van u of de persoon voor wie u werkt).
 • Andere informatie over u die wij moeten verwerken om een contract met u of de persoon voor wie u werkt aan te gaan of uit te voeren (bijvoorbeeld informatie over het recht om te werken en informatie van kredietreferentiebureaus wanneer dit nodig is om ons in staat te stellen passende controles uit te voeren in verband met contracten met u of iemand anders voor wie u werkt of anderszins verbonden bent).
 • Informatie over evenementen waarvoor u of met u verwante personen zijn uitgenodigd, en uw persoonlijke informatie en voorkeuren voor zover deze informatie relevant is voor de organisatie en het beheer van die evenementen (bijvoorbeeld uw dieetwensen).
 • Informatie over u die u ons geeft of die wij anderszins verkrijgen wanneer u ons bezoekt (bijvoorbeeld als u zich aanmeldt of wordt opgenomen op CCTV terwijl u ons bezoekt, of als u ons de registratiegegevens van uw voertuig geeft).

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij wanneer u onze website gebruikt? 

Onder de gegevens die wij van u kunnen verkrijgen wanneer u onze website gebruikt zijn:

 • technische informatie, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, uw inloggegevens, browsertype en -versie, instelling van de tijdzone, types en versies van browser plug-ins, besturingssysteem en platform;
 • informatie over uw bezoek, waaronder de volledige Uniform Resource Locators (URL), clickstream naar, via en van onze website (inclusief datum en tijd), producten die u hebt bekeken of gezocht, responstijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs), methoden die zijn gebruikt om weg te bladeren van de pagina, en elk telefoonnummer dat is gebruikt om onze klantenservice te bellen of social media handle die is gebruikt om in contact te komen met onze klantenservice.
 • Gegevens over uw transacties (winkelmandjes, gekochte producten, loyaliteitspunten, retourzendingen, enz.)

 

Cookies

Ons gebruik van cookies voor de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgelegd in ons cookiebeleid, dat u dient te lezen(klik hier).

 

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden: 

 • Om contracten met u of degene voor wie u werkt aan te gaan en uit te voeren.
 • Naar:
  • goederen en diensten leveren aan klanten of andere gebruikers van die goederen en diensten;
  • goederen en diensten van leveranciers verkrijgen;
  • onze relaties met klanten, leveranciers of andere gebruikers van onze goederen en diensten te beheren en te administreren;

wanneer u of de persoon voor wie u werkt de relevante klant, gebruiker of leverancier van goederen of diensten voor deze doeleinden kan zijn.

 • Om reclame te maken voor en informatie te verstrekken over onze goederen en diensten. Dit kan gebeuren via directe marketingcommunicatie (zoals e-mails) of telefoongesprekken. Dit kan suggesties en aanbevelingen omvatten over goederen of diensten die u of de persoon voor wie u werkt zouden kunnen interesseren, en dit zal, indien relevant, onderworpen zijn aan uw opgegeven voorkeuren.
 • Om onze website te beheren onder onze voorwaarden en voor interne operaties, met inbegrip van het oplossen van problemen en gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden.
 • Om onze site te verbeteren zodat de inhoud op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd.
 • Om onze website en andere systemen veilig te houden.
 • Om de doeltreffendheid te meten of te begrijpen van reclame die wij aan u en anderen aanbieden, en om relevante reclame te leveren.

 

Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?          

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met: 

 • Elk lid van onze groep, dat wil zeggen onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen.
 • Passende derden, waaronder:
  • onze zakenpartners, klanten, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van elk contract dat wij aangaan of andere zaken die wij in het kader van de normale bedrijfsvoering met u of de persoon voor wie u werkt hebben;
  • onze accountants, juridische adviseurs en andere professionele adviseurs of dienstverleners;
  • kredietinformatiebureaus voor de beoordeling van uw kredietscore wanneer dit gebeurt in het kader van het sluiten van een contract met u of de persoon voor wie u werkt.
 •  Met betrekking tot informatie verkregen via onze website:
  • onze adverteerders en reclamenetwerken die de gegevens nodig hebben om relevante advertenties te selecteren en aan u en anderen aan te bieden. Wij maken geen informatie over identificeerbare individuen bekend aan onze adverteerders, maar wij verstrekken hen wel geaggregeerde informatie over onze gebruikers. Wij kunnen dergelijke geaggregeerde informatie ook gebruiken om adverteerders te helpen het soort publiek te bereiken waarop zij zich willen richten. Wij kunnen gebruik maken van de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld om ons in staat te stellen aan de wensen van onze adverteerders te voldoen door hun advertentie aan dat doelpubliek te tonen en met inachtneming van het cookie-gedeelte van dit beleid;
  • leveranciers van analyses en zoekmachines (inclusief A/B-testinstrumenten) die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze site en die onderworpen zijn aan het cookiegedeelte van dit beleid.

 

Andere bekendmakingen die we kunnen doen

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden:

 • In het geval dat wij een bedrijf of activa verkopen of kopen, kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van dat bedrijf of die activa overeenkomstig de voorwaarden van dit privacybeleid.
 • Indien wij of vrijwel al onze activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval de persoonsgegevens van haar klanten tot de overgedragen activa zullen behoren.
 • Als wij verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze leveringsvoorwaarden en andere overeenkomsten met u af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Ricoh Imaging, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

 

Wat zijn de rechtsgronden voor onze verwerking van uw persoonsgegevens?     

De rechtsgrondslag waarop wij uw persoonsgegevens verwerken is de volgende:

 • Wanneer het noodzakelijk is uw voorafgaande toestemming voor de betrokken verwerking te verkrijgen om deze te mogen uitvoeren, zullen wij uw toestemming voor de betrokken verwerking verkrijgen en daarop vertrouwen (zie hieronder hoe u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken).
 • Anders verwerken wij uw persoonsgegevens wanneer de verwerking noodzakelijk is:
  • voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat een dergelijke overeenkomst wordt gesloten;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn; of
  • voor de legitieme belangen die wij of een andere persoon nastreven, op voorwaarde dat dit alleen gebeurt in omstandigheden waarin die legitieme belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen (de meeste omstandigheden waarin wij uw persoonsgegevens verwerken in verband met een relatie die wij hebben met de persoon voor wie u werkt, vallen in deze categorie).

 

Waar verwerken wij persoonsgegevens?      

De gegevens die wij met betrekking tot u verwerken, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") die mogelijk niet onderworpen is aan gelijkwaardige wetgeving inzake gegevensbescherming. De gegevens kunnen ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Dit omvat personeel dat onder meer betrokken is bij de uitvoering van bestellingen, de verwerking van betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten.

Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven in verband met het verlenen van onze diensten, zullen wij alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat deze gegevens onderworpen zijn aan passende waarborgen, zoals een beroep op een erkend wettelijk adequaatheidsmechanisme, dat kan inhouden dat door de EG goedgekeurde modelcontractbepalingen worden aangegaan die relevant zijn voor de doorgifte van persoonsgegevens ( zie http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/transfer/index_en.html) en dat zij veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Alle persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, worden veilig opgeslagen. Alle betalingstransacties worden gecodeerd met behulp van de juiste technologie. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u dit zelf hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website of systemen, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij vragen u een wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen en is elke verzending op eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, gebruiken wij strikte procedures en veiligheidsvoorzieningen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

 

Hoe lang verwerken wij persoonsgegevens?         

Wij verwerken persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor het doel of de doelen waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, waarna ze worden gewist of gearchiveerd, behalve voor zover het noodzakelijk is dat wij ze blijven verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn of voor een ander legitiem en rechtmatig doel.

 

Wat zijn uw rechten?    

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken:

 • U kunt verzoeken om toegang tot de betrokken persoonsgegevens (zie het gedeelte over het verkrijgen van toegang tot uw persoonsgegevens hieronder).
 • U kunt verzoeken om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die wij verwerken.
 • In bepaalde omstandigheden (normaliter wanneer de persoonsgegevens door u zijn verstrekt en het niet langer noodzakelijk is dat wij ze blijven verwerken) kunt u het recht hebben ons te verzoeken de betrokken persoonsgegevens te wissen.
 • Wanneer wij persoonsgegevens over u verwerken op basis van uw voorafgaande toestemming voor die verwerking, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken, waarna wij de betrokken verwerking zullen stopzetten.
 • Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u contact met ons opnemen of een formele klacht indienen bij de Information Commissioner, zijnde de "Commission Nationale de L'Informatique et des Libertés" (CNIL), in Frankrijk.

 

Hoe kunt u uw toestemming voor verwerking intrekken?      

U kunt uw toestemming voor elke relevante verwerking van persoonsgegevens intrekken:

 • Door ons hier een e-mail te sturen
 • Door ons te schrijven op onderstaand adres.

 

Hoe kunt u uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens uitoefenen?           

U kunt uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens uitoefenen:

 • Door ons hier een e-mail te sturen
 • Door ons te schrijven op onderstaand adres.

Houd er rekening mee dat wij u mogelijk om meer informatie moeten vragen om uw identiteit te bevestigen voordat wij de gevraagde informatie verstrekken.

 

Onze gegevens - contact met ons opnemen          


Onze volledige gegevens zijn:

Ricoh Imaging Europe S.A.S.
7-9 avenue Robert Schuman,
94150 Rungis, Frankrijk. 

E-mail : info@eu.ricoh-imaging.com

 

De commissaris voor informatie

De Information Commissioner is de "Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés" (CNIL), de toezichthoudende autoriteit in Frankrijk en kan u meer informatie verstrekken over uw rechten en onze verplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens, en eventuele klachten behandelen die u heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in dit beleid    

Alle toekomstige wijzigingen van ons privacybeleid zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen in ons privacybeleid zijn.

 

Datum van dit beleid           

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2020.