Ga naar de inhoud

Uitvoerbeleid

Klanten zonder de nodige toestemming van de buitenlandse regering van Japan of van de verwante buitenlandse regering mogen de op deze site geplaatste producten noch direct noch indirect geheel of gedeeltelijk uitvoeren. Klanten moeten ook voldoen aan alle Amerikaanse of andere export- en herexportbeperkingen die van toepassing kunnen zijn.

Gebruik het product niet voor militaire doeleinden zoals de ontwikkeling van kernwapens, biologische wapens, chemische wapens, massavernietigingswapens zoals raketten ("WMD") en andere conventionele wapens. Het is ook verboden het product te verstrekken (met inbegrip van uitvoer) aan een derde die het bovengenoemde doel heeft.